KALİTE POLİTİKASI

Gelecek için saygılı üretim

GENEL MÜDÜR

Erhan Sümer

İşletmemizin amacı, müşterilerin gereksinimlerini, beklentilerini tatmin edecek kalitede hizmeti sunarak, Pazar payını ve rekabet gücünü arttırmaktır.

Bu amacımızı, çalışanlarımızın sürekli gelişmelerine olanak sağlayarak, müşteriye duyulan saygının, ona sunulan hizmetin kalitesiyle doğru orantılı olduğunu kabul ederek ve karlılığımızı çalışanlarımızla paylaşarak başaracağız.

Günün değişen koşullarına bağlı olarak kalite politikamızı gözden geçirecek, ilgili tarafların istek ve ihtiyaçlarını belirleyecek, firmamızı sürekli iyileştirecek, gerekli olduğunda değişiklikleri yapacak ve aldığımız kararların takipçisi olacağız.

Hedeflerimize ulaşmak, kalite düzeyimizi gelişen teknoloji ve müşteri beklentileri doğrultusunda iyileştirmek için tüm bölümlerinin aktivitelerinde Kalite Yönetim Sisteminin gereklilikleri esas alacağımızı taahhüt ederiz.