SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Gezegenimize ve doğaya saygılı olmak Mersan olarak ana sorumluluğumuz.

Sorumluluğumuz

Artan nüfus, yanlış kaynak kullanımı ve doğaya zararlı karbon salınımı ile gezegenimiz her geçen gün daha da yaşanamaz bir hale gelebilir. Bu konuda hepimize bir çok sorumluluk ve görevler düşmektedir.

Küresel ısınmayı belki tersine çeviremeyiz ama ilerlemesini azaltabiliriz.

Sıfır Karbon

Şirketimizin karbon ayak izini sıfıra indirebilmek için planlamalar yapıyor ve bu planlamaları ivedilikle uyguluyoruz.

Su Tüketimi

Makinelerimizde su tüketimini en aza indirmeye yönelik teknolojiler geliştiriyor ve bunları ürünlerimize entegre ediyoruz.

Uyumlu Üretim

Üretim teknolojilerimizin tamamını doğaya uyumlu hale getiriyoruz ve 2050 yılına kadar “Yeşil Mutabakat” planına uymayı hedefliyoruz.

Kısaca

Yeşil
Mutabakat

AB Yeşil Mutabakatı olarak hazırlanan bu anlaşma, Avrupa’nın 2030 yılına kadar karbon salınımlarını %55 oranında azaltma ve 2050 yılına kadar dünyanın ilk karbon-nötr kıtası olma hedefini kapsayan bir stratejik plan özelliği taşıyor.

Planın ana başlıkları kirliliğin ortadan kaldırılması, sürdürülebilir sanayi ve üretim, biyo çeşitliliğin korunması, sürdürülebilir ulaşım, temiz enerji ve doğa dostu inşaat olarak listeleniyor.

Yeşil Mutabakat anlaşması çerçevesinde tüm ülkeler kendi içinde 2050 yılına kadar iklim değişikliğiyle mücadele için yapabileceklerine dair bir eylem planı oluşturuyor. Doğal kaynaklarının bilinçsiz tüketiminin önüne geçmek ve iklim krizini bir nebze olsun hafifletmek için oluşturulan bu eylem planında Türkiye’nin de imzası bulunuyor.

Mersan olarak biz de bu sürecin en büyük destekçisi olarak üretim teknolojilerimizi 2050 yılına kadar NÖTR KARBON olarak sürdürmeyi hedefliyoruz.